KONSULTACJE SPOŁECZNE W ŻAGANIU

ZASADY PRZEPOWADZANIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W ŻAGANIU

Konsultacje społeczne przeprowadza się w sprawach ważnych dla mieszkańców. Ich celem jest możliwie najpełniejsze informowanie mieszkańców o planowanym projekcie bądź inwestycji miejskiej, zebranie opinii i uwag, a także wybór najbardziej optymalnego rozwiązania uwzględniającego - jeżeli to możliwe - postulaty lokalnej społeczności.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych w Żaganiu określa Uchwała nr LVII/35/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 4 kwietnia 2014 roku.