BUDŻET OBYWATELSKI NA 2023 ROK

ETAPY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 • Ikona megafonu
  Kampania informacyjno-edukacyjna 27.05.2022 12:00
 • Ikona listy projektów
  Zgłaszanie projektów 13.06.2022 00:00 27.06.2022 23:59
 • Ikona formularza z pozytywnie zweryfikowanym projektem
  Weryfikacja zgłoszonych projektów 28.06.2022 00:00 27.07.2022 23:59
 • Ikona ekranu monitora komputerowego
  Prezentacja projektów 19.08.2022 14:00
 • Ikona dymków komentarzy
  Głosowanie 24.08.2022 00:00 07.09.2022 23:59
 • Ikona gwiazdy
  Ogłoszenie wyników 20.10.2022 15:30