BUDŻET OBYWATELSKI NA 2022 ROK

Zasady Budżetu Obywatelskiego

Zasady Budżetu Obywatelskiego określa Uchwała nr XXIX/111/2021 Rady Miasta Żagań z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Żagań o statusie miejskim na 2022 rok.

Oddajemy w ręce mieszkańców 600 tysięcy złotych – 480 tysięcy na zadania inwestycyjne i 120 tysięcy na zadania nieinwestycyjne. Od 4 do 18 maja czekamy na Wasze propozycje i pomysły. Nad zadaniami, które przejdą pomyślnie proces weryfikacji formalnej, będziemy głosować w terminie od 24 czerwca do 12 lipca. Do 10 sierpnia poznamy wyniki decyzji mieszkańców i zadania, które wpisane zostaną do budżetu miasta na rok 2022. 

Zgłoś projekt w trzech prostych krokach:

  1. Wymyśl zadanie, które ma być realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2022 roku.
  2. Zbierz minimum 15 podpisów mieszkańców Żagania na liście poparcia Twojego projektu (Załącznik nr 2). 
  3. Złóż projekt z załączoną listą poparcia do 18 maja br. poprzez stronę https://zagan.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski 

W przypadku gdy wnioskodawcą zadania lub popierającym zadanie jest osoba małoletnia lub osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności cywilnoprawnych, do formularza zgłoszenia dołączyć należy zgodę opiekuna prawnego (Załącznik nr 3).  

Projekt zgłoszony w ramach żagańskiego budżetu obywatelskiego powinien:

  • być poparty przynajmniej przez 15 osób (przy czym każdy mieszkaniec może zgłosić i poprzeć tylko jeden projekt), 
  • mieć charakter inwestycyjny (nowa inwestycja, modernizacja, rozbudowa, remont, zakup wyposażenia) lub nieinwestycyjny (wydarzenie o charakterze: kulturalnym, sportowym, edukacyjnym i innym), 
  • być zaplanowany do realizacji na terenie będącym wyłącznie własnością gminy. 

Ważne, aby zgłaszane pomysły dało się zrealizować w trakcie roku kalendarzowego (od opracowania projektu do realizacji inwestycji) oraz by należały one do zadań własnych gminy i były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 

W tym roku zdecydowano, że w ramach budżetu nie będą wykonywane remonty lub budowy dróg oraz budowane parkingi powyżej 6 miejsc postojowych.

W ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane działania, których wymagany budżet całkowity na realizację przekraczałby kwoty:

• 300 tysięcy złotych – w przypadku zadania inwestycyjnego,

• 60 tysięcy złotych – w przypadku zadania nieinwestycyjnego.

Spośród przedstawionych przez Was propozycji zespół weryfikacyjny powołany przez burmistrza wybierze do 11 czerwca 2021 roku projekty zgodne z powyższymi wymaganiami. Ostateczna lista zadań, które poddane będą pod głosowanie mieszkańców, ogłoszona zostanie do 23 czerwca 2021 roku w formie specjalnej ankiety. Każdy mieszkaniec będzie mógł wybrać maksymalnie 2 zadania z przedstawionej w ankiecie listy, z zastrzeżeniem, że jeden głos może zostać oddany na zadanie inwestycyjne, a drugi na nieinwestycyjne. Głosowanie nad zweryfikowanymi propozycjami odbędzie się od 24 czerwca do 12 lipca 2021 roku.

Po podliczeniu Państwa głosów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego zostaną wybrane:

  • zadania inwestycyjne, które uzyskają największą liczbę głosów, do wyczerpania puli 480 tysięcy złotych,
  • zadania nieinwestycyjne, które uzyskają największą liczbę głosów, do wyczerpania puli 120 tysięcy złotych.

Serdecznie zapraszamy do aktywności na każdym z etapów żagańskiego budżetu.